dd/mm/yyyy

Sơn la phát triển chăn nuôi

Sơn La: Phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng

Sơn La chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc.


Tạo bước đột phá để nông nghiệp Sơn La phát triển bền vững

Sơn La tập chung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản...


Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Giai đoạn 2021-2022 giá trị sản xuất công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La tăng trung bình 11.6%/năm (vượt mục tiêu là 9,5% /năm)...


Sơn La: Nông dân thu nhập cao từ chăn nuôi gia súc, gia cầm

Huyện Sông Mã (Sơn La) đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống vật nuôi mới vào chăn nuôi đã đem lại thu nhập cao cho nông dân.


Trồng cỏ nuôi trâu, bò giúp nông dân vùng cao có thu nhập

Là tỉnh miền núi, đất đai trù phú, rộng lớn nên tỉnh Sơn La có nhiều lợi thế trong việc phát triển chăn nuôi đại gia súc. Nâng cao thu nhập cho nông dân.


Khi nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác

Hội Nông dân Sơn La triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.


Nông dân Mường Cơi: Trồng cỏ nuôi bò cho thu nhập cao

Nông dân vùng cao chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ voi phát triển chăn nuôi bò để tăng thu nhập.


Yên Châu: Đẩy mạnh chăn nuôi giúp nông dân vươn lên làm giàu

Vùng cao Yên Châu (Sơn La) tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng phát huy lợi thế, ứng dụng khoa học... góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.


Triệu phú nuôi bò ở vùng Mường

Cần cù, chịu khó, ham học hỏi, mạnh dạn chuyển đổi hướng phát triển kinh tế, anh Chử văn Hòa, bản Văn Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên (Sơn La) có thu nhập khấm khá từ việc trồng cỏ nuôi bò sinh sản.


Sơn La: Chăn nuôi trâu, bò giải pháp thoát nghèo cho người nghèo

Việc phát triển chăn nuôi trâu, bò tại các huyện vùng cao của tỉnh Sơn La như là một đòn bẩy giúp kinh tế hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đi lên...