dd/mm/yyyy

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Giai đoạn 2021-2022 giá trị sản xuất công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La tăng trung bình 11.6%/năm (vượt mục tiêu là 9,5% /năm)...


Clip: Sơn La đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Công nghiệp chế biến nông sản vượt mục tiêu

Ngày 20/3, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 26/1/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030: Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 21/1/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố.

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản - Ảnh 1.

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 06 và Nghị quyết số 08, ngày 21/1/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La có diện tích đất lớn, thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp cho phát triển nông nghiệp. Sơn La có lực lượng lao động dồi dào, có kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt. Sơn La cũng đã hình thành được các vùng nguyên liệu với khối lượng hàng hoá nông sản lớn, đa dạng, chất lượng, gắn các cơ sở chế biến. Sản phẩm nông sản, sản phẩm chế biến của tỉnh Sơn La đã được khẳng định và tin dùng tại thị trường trong nước cũng như tại một số nước trên thế giới. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La phù hợp với định hướng của Bộ Chính trị về phát triển Kinh tế - xã hội khu vực trung du và Miền núi Bắc Bộ.

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản - Ảnh 2.

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản - Ảnh 3.

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 06 và Nghị quyết số 08, ngày 21/1/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; giá trị sản xuất công nghiệp chế biến nông sản giai đoạn 2021-2022 của Sơn La tăng trung bình 11.6%/năm (vượt mục tiêu là 9,5% /năm). Năm 2022, Giá trị sản xuất công nghiệp chế biến nông sản theo giá so sánh năm 2010 đạt 4.667 tỷ đồng tăng 11,3% so với năm 2022 (mục tiêu đến năm 2025 đạt 6.500 tỷ đồng).

Giai đoạn 2021-2023 đã tăng cường thu hút đầu tư các dự án chế biến nông sản, cấp chủ trương đầu tư mới cho 05 dự án đầu tư (so với mục tiêu đến năm 2025 thu hút thêm 9 nhà máy). Giá trị hàng nông sản chế biến tham gia xuất khẩu giai đoạn 2021-2022 tăng bình quân trên 8%/năm (mục tiêu là tăng 12%/năm). Năm 2022 giá trị hàng hoá nông sản tham gia xuất khẩu đạt 149,63 triệu USD, chiếm 91,7% giá trị nông sản thực phẩm tham gia xuất khẩu năm 2022 (mục tiêu đến năm 2025 đạt 166.627 nghìn USD).

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với tình hình triển khai Nghị quyết số 08, về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kết quả phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản: Năm 2022 tiếp tục giảm diện tích cây trồng (ngô, lúa nương...); tăng diện tích cây trồng (cây ăn quả, chè, mía, sắn...). Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm: 216.775 ha, tăng 0,9% so với năm 2021. Tổng diện tích cây lâu năm (tính cả cây Sơn tra): 113.589 ha, tăng 2,9% so với năm 2021; Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt: 122.976 ha (trong đó lúa: 50.241 ha, ngô: 72.735 ha), giảm 4,9% so với năm 2021; cây công nghiệp hàng năm: 57.489 ha (Trong đó đậu tương: 358 ha, sắn: 47.031 ha, mía: 10.100 ha), tăng 11,4% so với năm 2021; cây công nghiệp lâu năm: 30.237 ha, tăng 3,2% so với năm 2021; tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra: 83.001 ha, tăng 0,2% so với năm 2021. Sản lượng: Lúa: 209.813 tấn; Ngô: 313.382 tấn; Sắn: 550.828 tấn; Mía: 681.588 tấn; Cao su: 4.560 tấn; Chè búp tươi: 54.045 tấn; Cà phê nhân: 29.649 tấn; Quả các loại và sơn tra: 362.140 tấn.

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản - Ảnh 6.

Những năng gần đây ,tỉnh Sơn La đẩy mạnh phát triển cây ăn quả áp dụng tiến bộ khoa học vào cánh tác nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Đàn trâu: 115,295 con; Đàn bò thịt: 351.242 con; Đàn bò sữa: 27.210 con; Đàn lợn: 657.369 con; Đàn ngựa: 6.298 con; Đàn dê: 166.263 con; Đàn gia cầm các loại: 7.655 nghìn con; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 82.250 tấn; Sản lượng sữa tươi: 98.365 tấn. So với năm 2021 đàn trâu giảm 2,4%; Đàn bò thịt tăng 1,8%; Đàn bò sữa giảm 3,7%; Đàn lợn tăng 3%; Đàn ngựa giảm 2,6%; Đàn dê tăng 1,3%; Đàn gia cầm các loại tăng 2,9%; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 6,7%; Sản lượng sữa tươi tăng 0,7%. Sản lượng thủy sản (Nuôi trồng thuỷ sản: 7.979 tấn; Khai thác thuỷ sản: 1.329 tấn): 9.308 tấn, tăng 6,9% so với năm 2021. Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Mường La, Phù Yên: 245.000 con, trong đó bao gồm cá Mè, cá Trôi Mrigan, cá Chép lai, cá Bỗng.

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản - Ảnh 7.

Nhờ phát triển chăn nuôi, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Văn Ngọc

Chế biến nông sản, phát triển nông, lâm nghiệp thủy sản bền vững

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận về các nội dung về phát triển công nghiệp chế biến nông sản, phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trùng, bền vững, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Tập trung ở các nội dung: Định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Chính sách hỗ trợ chế biến nông sản; Kết quả thu hút đầu tư vào việc phát triển nông sản. Kế hoạch lộ trình chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân. Nghiên cứu cải tạo nâng cao chất lượng cây nhãn và các loại cây trồng khác. Công tác giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Mai Sơn.

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản - Ảnh 8.

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản - Ảnh 9.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thương Thường trực Tỉnh ủy giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong triển khai các nhiệm vụ về phát triển công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Tập trung rà soát, hoàn thiện các quy hoạch như: Quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch hạ tầng khu, cụm công nghiệp, giao thông, thương mại; chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu phù hợp với lợi thế của từng vùng, địa phương phù hợp với quy hoạch vùng nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản - Ảnh 10.

Tại Hội nghị các đại biểu đưa ra phương án triển khai có hiệu quả Nghị quyết 06 và Nghị quyết 08 của Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đề án thành lập khu nông nghiệp công nghệ cao Sơn La; đề án xây dựng Sơn La thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp.

Nghiên cứu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định hỗ trợ vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Đồng thời, xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp...

Văn Ngọc