dd/mm/yyyy
Tiêu điểm
Mía Đường Sơn La (SLS) nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt lên 150%, cao nhất từ khi lên sàn

Mía Đường Sơn La (SLS) nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt lên 150%, cao nhất từ khi lên sàn

ĐHĐCĐ Mía Đường Sơn La đã thông qua việc tăng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho niên độ 2022 - 2023 từ 100% lên 150%, trong bối cảnh công ty ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục nhờ giá đường lập đỉnh 12 năm.