dd/mm/yyyy
Tiêu điểm
Nuôi cấy đông trùng hạ thảo trên nhộng tằm, một nữ nông dân ở Nam Định thu hơn nửa tỷ đồng mỗi năm

Nuôi cấy đông trùng hạ thảo trên nhộng tằm, một nữ nông dân ở Nam Định thu hơn nửa tỷ đồng mỗi năm

Khởi đầu với chỉ 10m2 phòng nuôi lấy phôi nhưng đến nay chị Đào Thị Hà, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định đã sở hữu hơn 100m2 nuôi trồng và sản xuất đông trùng hạ thảo, cho thu nhập 500 - 700 triệu đồng mỗi năm.