dd/mm/yyyy
Tiêu điểm
Lợi ích khi quản trị tài nguyên nước thông minh

Lợi ích khi quản trị tài nguyên nước thông minh

Áp dụng quản trị nước thông minh, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước của khu vực và quốc gia, giúp điều tiết, sử dụng tài nguyên nước hợp lý, giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an ninh, an toàn và an sinh xã hội.
Hải Dương lần đầu tiên tổ chức lễ hội lúa rươi hữu cơ

Hải Dương lần đầu tiên tổ chức lễ hội lúa rươi hữu cơ

Ngày 13/6, tại xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dưỡng đã diễn ra Lễ hội lúa rươi hữu cơ vụ Xuân năm 2022. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức tại Hải Dương và là lễ hội thứ ba về nông nghiệp của tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay.