dd/mm/yyyy

Sở nông nghiệp sơn la

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Giai đoạn 2021-2022 giá trị sản xuất công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La tăng trung bình 11.6%/năm (vượt mục tiêu là 9,5% /năm)...


Nông nghiệp công nghệ cao mang lại cho bà con hiệu quả gấp 4 lần

Với sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Mộc Châu (Sơn La) đã xây dựng được mô hình nông nghiệp công nghệ cao.


Sơn La: Nâng cao hiệu quả Chương trình OCOP

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) được tỉnh Sơn La triển khai với những sản phẩm đặc trưng, qua đó nâng cao thu nhập cho nông dân…


Sơn La: Tổ chức Hội thảo khoa học thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, HTX nông nghiệp

Hôm nay 3/12, Viện nghiên cứu Châu Âu thuộc (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Viện FNF của Cộng hoà Liên bang Đức phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo về “Thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.