dd/mm/yyyy

Vùng dân tộc thiểu số

Mã chức danh nghề nghiệp viên chức khúc xạ nhãn khoa

Viên chức khúc xạ nhãn khoa có mã chức danh nghề nghiệp được quy định theo Điều 2 Thông tư 14/2021/TT-BYT.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Nhiều người dân vùng dân tộc thiểu số không muốn thoát nghèo là có thật

Tại phiên trả lời chất vấn chiều 6/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thừa nhận, có hiện tượng nhiều hộ gia đình ở vùng nghèo không muốn thoát nghèo.


Nguồn động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên

Những năm qua, tỉnh Sơn La đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xã hội, qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo...


Thay đổi nếp nghĩ, cách làm giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Sơn La vươn lên

Sơn La tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống...


Chế độ, chính sách đối với công chức luân chuyển, biệt phái

Bạn đọc hỏi: Công chức luân chuyển, biệt phái sẽ được hưởng chế độ, chính sách gì theo quy định hiện nay.


Chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Vân Hồ

Để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.


Sơn La: Giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vân Hồ (Sơn La) luôn quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách nhằm xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.


Lộ trình miễn học phí với trẻ em mầm non và học sinh THCS

Bộ GDĐT cho biết, Nghị định số 81/2021/NĐ- CP đã quy định cụ thể lộ trình miễn học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở đến năm học 2025-2026.


Đây là dòng tín dụng ưu đãi của Chính phủ đang giúp giảm nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu ở Lai Châu

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho vay và làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Sóng và máy tính: Vẫn cần trong điều kiện bình thường mới

Nhiều đề xuất tiếp tục hỗ trợ thiết bị cho HS nghèo, khó khăn để duy trì học tập trong tình hình mới và góp phần triển khai chuyển đổi số.