dd/mm/yyyy

Nông dân tỉnh hoà bình

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Tạo chỗ dựa vững chắc cho hội viên làm giàu

Để tạo chỗ dựa vững chắc giúp hội viên nông dân làm kinh tế hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, trợ phân bón, con giống hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho các hội viên phát triển sản xuất vươn lên làm giàu tại địa phương.


Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Chăm lo xây dựng Hội vững mạnh

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả gắn liền với quyền lợi của nông dân với tổ chức Hội....


Nông thôn Tây Bắc: Mai Châu đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên đất lúa

Huyện Mai Châu (Hoà Bình) đang tập trung tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi diện tích đất lúa thiếu nước không hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn.


Nông thôn Tây Bắc: Giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân vùng Nông thôn Tây Bắc này.


Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Nâng cao hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi cho hội viên

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã chú trọng nâng cao hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi cho hội viên bằng cách cầm tay chỉ việc như: Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả, chăn nuôi và làm giàu trên vùng đất quê hương của mình... Việc làm của Hội đã mang đến hiệu quả kinh tế cao cho các hội viên.


Hội Nông dân Hoà Bình: Cầm tay chỉ việc giúp hội viên làm giàu

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã cầm tay chỉ việc cho hội viên nông dân trồng cây ăn quả, chăn nuôi và làm giàu trên vùng đất của mình. Việc làm thiết thực của Hội Nông dân, đã mang đến hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập cho các hội viên.


Vùng bưởi đỏ đặc sản của xứ Mường đang cho thu nhập cao

Đó là vùng trồng giống bưởi đỏ đặc sản trên địa bàn huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Những năm qua, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nói riêng, nguồn vốn qua "kênh" Hội Nông dân nói chung đã góp phần mở rộng, phát triển vùng trồng loại cây có múi thơm, ngon, hấp dẫn này...