dd/mm/yyyy

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Chăm lo xây dựng Hội vững mạnh

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả gắn liền với quyền lợi của nông dân với tổ chức Hội....

Hội nông dân tỉnh Hoà Bình xây dựng tổ chức Hội là nhiệm vụ then chốt

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình luôn chỉ đạo các cấp Hội từ huyện đến cơ sở tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để nông dân hiểu rõ và tin tưởng sự lãnh đạo của Hội, chủ yếu là mang lại lợi ích và bảo đảm quyền lợi cho hội viên. Không những vậy, Hội Nông dân tỉnh còn thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc của nông dân để đề xuất kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền.

Hội Nông dân Hoà Bình: Xây dựng Hội vững mạnh, tạo chỗ dựa vững chắc cho hội viên - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình (người đứng phát biểu) cho hay, vừa qua tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Để giúp bà con vượt qua khó khăn Hội đã ký kết phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tiêu thụ nông sản cho người dân. Ảnh: Hà Hoàng.

Là lãnh đạo luôn tận tâm và nhiệt huyết trong công tác xây dựng Hội vững mạnh, đảm bảo những quyền lợi cao nhất cho người nông dân, ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình cho biết, xây dựng tổ chức Hội là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò quyết định đến việc thực hiện các phong trào thi đua của nông dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Hội đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội.

Hội luôn phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng tỉnh Hoà Bình ngày càng giàu đẹp, và văn minh.

Hội Nông dân Hoà Bình: Xây dựng Hội vững mạnh, tạo chỗ dựa vững chắc cho hội viên - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình tổ chức các hội nghị, hội thảo để nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng Hội vững mạnh. Ảnh: Hà Hoàng.

Để xây dựng Hội vững mạnh, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình luôn đổi mới nội dung, phương thức và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội, từ đầu năm 2021 đến nay toàn tỉnh đã kết nạp mới được 1.079 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 131.142 hội viên. Số cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh là 150 cơ sở, 1.427 chi Hội, 2.370 tổ Hội. Hội Nông dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình ban hành Đề án số 01-ĐA/TU, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, Hội tổ chức các hội nghị và ban hành các quyết định về công tác cán bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ hội cơ sở; cử cán bộ Hội chuyên trách đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ (đạt 66,7% chỉ tiêu giao). Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho hàng nghìn cán bộ cơ sở.

Hội Nông dân Hoà Bình: Xây dựng Hội vững mạnh, tạo chỗ dựa vững chắc cho hội viên - Ảnh 3.

Không chỉ tập trung xây dựng Hội vững mạnh, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình còn đẩy mạnh tuyên truyền nông dân áp dụng máy móc cơ giới vào trong sản xuất phát triển kinh tế. Ảnh: Hà Hoàng.

Đoàn kết xây dựng Hội phát triển vững mạnh

Theo ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình cho hay, vừa qua Hội đã xuất bản 3 số thông tin công tác Hội với số lượng với số lượng hơn 5.350 cuốn, phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa tin, bài những gương tốt người tốt, các mô hình kinh tế có giá trị kinh tế cao, để nông học tập và nhân rộng mô hình mang lại thu nhập cao hơn. Ngoài ra Hội còn tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương Hội cho hội viên nông dân được hơn 3.401 buổi, kết hợp lồng ghép với sinh hoạt tại các xóm, bản để phổ biến cho hơn 221.405 lượt hội viên tham gia.

Hội Nông dân Hoà Bình: Xây dựng Hội vững mạnh, tạo chỗ dựa vững chắc cho hội viên - Ảnh 5.

Thời điểm huyện Lương Sơn bị giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã ủng hộ 1 tấn gạo giúp người dân vượt qua khó khăn. Ảnh: Hà Hoàng.

Ngay từ đầu năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã giao chỉ tiêu và hướng dẫn chấm điểm thi đua cho Hội Nông dân các huyện, thành phố trên cơ sở các chỉ tiêu giao của Trung ương và căn cứ hoạt động của Hội, điều kiện thực tế ở địa phương. Hội ký giao ước thi đua khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Các cấp Hội tổ chức phát động thi đua, vận động chi, tổ Hội và hội viên đăng ký thực hiện, kết quả có 100% các huyện, thành phố, cơ sở Hội đăng ký và cam kết thực hiện.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình cũng chỉ đạo các cấp Hội từ huyện đến cơ sở tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân học tập nâng cao kiến thức hiểu biết xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, tiếp cận thị trường và hội nhập; phối hợp với các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho hội viên nông dân. Tích cực thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, từng bước có khả năng thích ứng và nắm bắt kịp với xu thế chung của thế giới.

Hội Nông dân Hoà Bình: Xây dựng Hội vững mạnh, tạo chỗ dựa vững chắc cho hội viên - Ảnh 6.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình tổ chức lớp tập huấn cho các hội viên tham gia học tập kinh nghiệm, từ đó thực hiện các công việc thiết thực gắn liền với quyền lợi của nông dân với tổ chức Hội. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình nhận định, để tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi, tổ Hội. Tập trung tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội tại cơ sở, đẩy mạnh công tác hỗ trợ tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, chi, tổ Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ phương thức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban thường vụ ở các cấp Hội với phương châm khoa học, cụ thể, sâu sát. Qua đó, góp phần xây dựng Hội ngày càng phát triển vững mạnh, tạo chỗ dựa vững chắc cho hội viên nông dân yên tâm sản xuất và làm giàu.

Hà Hoàng