dd/mm/yyyy

Giao thông nông thôn

"Điểm tựa" thúc đẩy kinh tế vùng biên giới Lai Châu phát triển

Huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) luôn tranh thủ các nguồn vốn để tập trung quy hoạch đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội


Sốp Cộp chú trọng phát triển đường giao thông nông thôn

Những năm qua, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân.


Điện Biên: Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn ở Mường Nhé

Xác định giao thông đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh - tế xã hội của địa phương. Huyện Mường Nhé đã quan tâm, đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống mạng lưới giao thông, nhất là các tuyến đường giao thông liên xã, thôn,bản… đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thuận lợi trong quá trình giao thương hàng hóa.


Nông thôn Tây Bắc: Nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn ở Mường Chà

Xác định vai trò quan trọng của hệ thống giao thông tuyến cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, huyện Mường Chà tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cầu, đường giao thông từ huyện đến thôn, bản.


Long An “khoan” sức dân nâng chất giao thông ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười

Vùng Đồng Tháp Mười có hạ tầng giao thông khá yếu. Đây là vùng kênh, rạch chằng chịt. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương đã có nhiều cố gắng “khoan” sức dân để cải thiện hạ tầng giao thông.


Yên Bái: Những "tấm lòng thơm thảo" góp tiền làm đường giao thông nông thôn

Với mong muốn có tuyến đường phục vụ giao thương và nhu cầu đi lại thuận tiện, không ít người dân tại huyện miền núi Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã góp tiền làm đường giao thông nông thôn.


Đồng bào dân tộc thiểu số tự ứng tiền nhà ra để mua vật liệu đổ bê tông làm đường làng ở tỉnh Yên Bái

Nhờ có những tấm lòng rộng mở, sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng mà khắp các làng bản của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã hình thành nên những tuyến đường bê tông phẳng lỳ.


Giao thông nông thôn - điểm nhấn nông thôn mới Hoàng Su Phì

Xác định giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM để thúc đẩy kinh tế phát triển – xã hội, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước và nguồn lực trong nhân dân để mở mới nhiều tuyến đường.


Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở xã nghèo vùng biên

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn của xã Nậm Dịch đang từng ngày khởi sắc.


Diện mạo Nông thôn mới đổi thay ở vùng cao biên giới

Là địa bàn vùng cao, giáp biên với nước bạn Lào, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã và đang ngày càng “thay da đổi thịt” từ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Diện mạo nông thôn mới và cuộc sống, vật chất, tinh thần của bà con các dân tộc ngày được nâng cao rõ rệt.