dd/mm/yyyy

Giao thông nông thôn

Người dân xã Trung Đồng góp sức, hiến đất làm đường giao thông

Nhiều tuyến giao thông nội bản, nội đồng ở xã Trung Đồng (Tân Uyên, Lai Châu) đã được mở rộng, cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa ...


Sìn Hồ chú trọng duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp giao thông nông thôn

Những năm gần đây, huyện miền núi Sìn Hồ (Lai Châu) đặc biệt chú trọng duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là với các tuyến đường xã, bản...


Xín Mần nối dài những tuyến đường bê tông

Xác định bê tông hóa giao thông nông thôn có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, do vậy thời gian qua, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện Xín Mần (Hà Giang) đã cùng nhau tạo lên sức mạnh nối dài những tuyến đường bê tông hóa trên địa bàn toàn huyện.


"Điểm tựa" thúc đẩy kinh tế vùng biên giới Lai Châu phát triển

Huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) luôn tranh thủ các nguồn vốn để tập trung quy hoạch đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội


Sốp Cộp chú trọng phát triển đường giao thông nông thôn

Những năm qua, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân.


Điện Biên: Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn ở Mường Nhé

Xác định giao thông đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh - tế xã hội của địa phương. Huyện Mường Nhé đã quan tâm, đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống mạng lưới giao thông, nhất là các tuyến đường giao thông liên xã, thôn,bản… đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thuận lợi trong quá trình giao thương hàng hóa.


Nông thôn Tây Bắc: Nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn ở Mường Chà

Xác định vai trò quan trọng của hệ thống giao thông tuyến cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, huyện Mường Chà tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cầu, đường giao thông từ huyện đến thôn, bản.


Long An “khoan” sức dân nâng chất giao thông ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười

Vùng Đồng Tháp Mười có hạ tầng giao thông khá yếu. Đây là vùng kênh, rạch chằng chịt. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương đã có nhiều cố gắng “khoan” sức dân để cải thiện hạ tầng giao thông.


Yên Bái: Những "tấm lòng thơm thảo" góp tiền làm đường giao thông nông thôn

Với mong muốn có tuyến đường phục vụ giao thương và nhu cầu đi lại thuận tiện, không ít người dân tại huyện miền núi Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã góp tiền làm đường giao thông nông thôn.


Đồng bào dân tộc thiểu số tự ứng tiền nhà ra để mua vật liệu đổ bê tông làm đường làng ở tỉnh Yên Bái

Nhờ có những tấm lòng rộng mở, sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng mà khắp các làng bản của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã hình thành nên những tuyến đường bê tông phẳng lỳ.