dd/mm/yyyy

Sốp Cộp chú trọng phát triển đường giao thông nông thôn

Những năm qua, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân.

Để hiểu rõ hơn về việc phát triển mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Sốp Cộp, phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt đã có buổi phỏng vấn ông Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Sốp Cộp.

Sốp Cộp chú trọng phát triển đường giao thông nông thôn - Ảnh 1.

Hệ thống đường giao thông nông thôn đi lên các xã, bản vùng cao được Sốp Cộp quan tâm đầu tư. Ảnh: Tuệ Linh.

Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện?

Ông Nguyễn Văn Quân: Trên địa bàn huyện Sốp Cộp về kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành và huyện quan tâm và đầu tư các tuyến đường giao thông từ trung tâm huyện đi các xã đã được cứng hóa đi lại 4 mùa, và từ trung tâm xã đi các bản đã và đang triển khai theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, do đó hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của huyện trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi việc đi lại giao thương hàng hóa của nhân dân, nâng cao trình độ dân trí trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện.

Sốp Cộp chú trọng phát triển đường giao thông nông thôn - Ảnh 2.

Việc chú trọng phát triển giao thông nông thôn đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Ảnh: Tuệ Linh.

Phóng viên: Sốp Cộp là huyện nghèo của tỉnh Sơn La, những năm qua nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của người dân, việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đã đạt được kết quả như thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Quân: Trong những năm qua với sự nỗ lực của cấp ủy đảng chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của huyện đã được quan tâm và đầu tư bằng các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương, vốn đóng góp và đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Tính đến nay huyện Sốp Cộp đã đầu tư cứng hóa đường từ trung tâm huyện đi các xã đạt 100% và đầu tư cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã đi các bản đạt khoảng 50%. Đến nay đã có 2/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 có từ 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Hệ thống giao thông đã góp phần lớn vào việc thay đổi diện mạo nông thôn, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, nâng cao nhận thức của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị huyện biên giới.

Sốp Cộp chú trọng phát triển đường giao thông nông thôn - Ảnh 3.

Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng tạo điều kiện cho nhân Sốp Cộp vận chuyển hàng hoá, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Tuệ Linh.

Phóng viên: Ông có thể cho biết những khó khăn trong việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, giải pháp nào tháo gỡ những khó khăn đó?

Ông Nguyễn Văn Quân: Huyện Sốp Cộp là huyện vùng sâu, vùng xa, huyện đặc biệt khó khăn, do địa hình đồi núi chia cắt, giao thông đi lại không thuận tiện, do đó việc giao thương đi lại, vận chuyển hàng hóa rất phức tạp, kinh phí đầu tư cho dự án lớn, nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông hạn hẹp, vì vậy khi triển khai các dự án hạ tầng giao thông nông thôn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, UBND huyện đang tiếp tục huy động các nguồn vốn từ Trung ương và địa phương, tranh thủ lồng ghép các chương trình, dự án bao gồm các nguồn vốn, vận động sự đóng góp ủng hộ của nhân dân trên địa bàn.

Sốp Cộp chú trọng phát triển đường giao thông nông thôn - Ảnh 4.

Đến nay, các tuyến đường giao thông từ trung tâm huyện Sốp Cộp đi các xã đã được cứng hóa và đi lại thuận tiện 4 mùa. Ảnh: Tuệ Linh.

Phóng viên: Định hướng phát triển mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn huyện trong thời gian tới ?

Ông Nguyễn Văn Quân: Với xác định trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phải đi trước một bước, do đó trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục triển khai nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2035.

Tập trung huy động các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án, thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến đường theo mạng lưới quy hoạch giao thông thôn đã được phê duyệt, và thực hiện triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, xây dựng kế hoạch triển khai phấn đấu đến năm 2030 cơ bản các xã đạt 70% chỉ tiêu các tuyến đường giao thông nông thôn cứng hóa đến các bản trên địa bàn các xã của toàn huyện.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

Tuệ Linh