dd/mm/yyyy

đồng bào dân tộc

Xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc vùng cao biên giới

Ngày 05/3, Phòng GD & ĐT huyện Sông Mã (Sơn La) phối hợp với xã Mường Sai và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương khai giảng lớp học xóa mù chữ cho học viên là đồng bào dân tộc Thái tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.


Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc vùng biên giới

Sở Tư pháp tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, huyện Sông Mã và Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn (Lào) tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến biên giới cho nhân dân khu vực hai bên biên giới.


Yên Châu: Gìn giữ, phát huy nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Thái

Những năm qua, huyện Yên Châu (Sơn La) đẩy mạnh việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Đặc biệt, địa phương này đã làm tốt công tác bảo tồn, lưu giữ, phát huy những nét đẹp văn hóa dân tộc Thái.


NTM Hà Giang: Linh hoạt xây dựng nông thôn mới ở huyện nghèo Xín Mần

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và tinh thần hưởng ứng của người dân trong toàn huyện, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Xín Mần đã đạt được những kết quả tích cực, gớp phần làm đổi thay bộ mặt nông thôn cho huyện biên giới phía Tây tỉnh Hà Giang.


Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sơn La triển khai hiệu quả của chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn.


Câu chuyện giảm nghèo ở vùng cao Bắc Yên

Những năm qua huyện Bắc Yên (Sơn La) đã triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.


Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc xây dựng bản làng giàu đẹp

Được ví như cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân, những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò, vị thế của mình trong việc vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bài trừ hủ tục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.


Yên Châu: Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Yên Châu (Sơn La) tập trung triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là thực hiện Đề án phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.


Yên Châu: Xây dựng bản du lịch cộng đồng gắn với Nông thôn mới

Với cảnh quan thiên nhiên đẹp, lưu giữ được những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái, bản Khá được huyện Yên Châu (Sơn La) đầu tư để phát triển mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới.


Giúp bà con dân tộc vùng cao hiểu biết pháp luật

Những năm qua, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu, dễ tiếp cận, góp phần giúp đồng bào dân tộc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.