dd/mm/yyyy

dân tộc thiểu số

Than Uyên sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Những năm qua, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong huyện.


Tìm hướng thoát nghèo cho đồng bào dân tộc trên đất Phổng Lập

Từ những cách làm hay, sáng tạo trong việc phát triển nông nghiệp của cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống của đồng bào các dân tộc xã vùng III của huyện Thuận Châu (Sơn La) đã dần ổn định, vươn lên làm giàu.


Tân Uyên thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, huyện Tân Uyên (Lai Châu) thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân tộc. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện cũng nhờ đó mà không ngừng cải thiện, nâng cao.


Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Mường La

Huyện Mường La (Sơn La) trưng bày triển lãm không gian văn hóa, tái hiện không gian "Ít Ong xưa và nay" với nhiều hoạt động.


Các dân tộc thành phố Sơn La cùng chung sống đoàn kết

Thành phố Sơn La có 12 xã, phường, với 12 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 49,7%. Trong 5 năm qua, Thành phố đã đầu tư gần 3.368 tỷ đồng, triển khai trên 200 công, trình, dự án phục vụ đồng bào dân tộc.


BĐBP tỉnh Sơn La: Bổ sung chiến sĩ là con em các dân tộc cho các trạm, đồn Biên phòng

Năm 2024, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, BĐBP tỉnh Sơn La tiếp nhận 110 chiến sĩ là con em các dân tộc của 6 huyện biên giới và thành phố Sơn La nhằm bổ sung lực lượng cho các trạm, đồn Biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động làm nhiệm vụ xây dựng đơn vị, huấn luyện và bảo vệ biên giới.


Huyện biên giới Sốp Cộp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Giai đoạn 2019-2024, từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, xóa nhà tạm cho 496 hộ dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40,38% (năm 2019) xuống còn 30,28% (năm 2024).


Đề ra 10 mục tiêu và 8 giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS ở Sa Pa

Ngày 28 và 29/5, thị xã Sa Pa (Lào Cai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Sa Pa lần thứ IV, năm 2024. Tại Đại hội đã thống nhất đề ra 10 mục tiêu và 8 giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.


Bắc Yên: Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp thiết

Là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La với đã số là đồng bào dân tộc thiểu số, những năm quan huyện Bắc yên đã huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.


Lào Cai: Đồng bào các dân tộc thiểu số Bảo Thắng đoàn kết, phát triển kinh tế

Với 20 dân tộc anh em cùng chung sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 40%; thời gian qua, cộng đồng các dân tộc huyện Bảo Thắng, Lào Cai luôn đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.