dd/mm/yyyy

đại hội thi đua quyết thắng

Lai Châu: Lực lượng vũ trang huyện Phong Thổ đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Huyện Phong Thổ (Lai Châu) vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện, giai đoạn 2019-2024.


Lai Châu: Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện Tân Uyên phát triển toàn diện, đúng hướng

Lực lượng vũ trang huyện Tân Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024.


Lai Châu: Lực lượng vũ trang huyện Than Uyên góp sức xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Than Uyên (Lai Châu) đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, giúp người dân xây dựng nông thôn mới.