dd/mm/yyyy

Lai Châu: Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện Tân Uyên phát triển toàn diện, đúng hướng

Lực lượng vũ trang huyện Tân Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024.

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Tân Uyên

5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Tân Uyên đã phát triển toàn diện, đúng hướng. Phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện luôn được duy trì và gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đồng hành cùng các cuộc vận động của các cấp, ngành. Phong trào thực sự trở thành động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trong huyện đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lai Châu: Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện Tân Uyên phát triển toàn diện, đúng hướng- Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Tân Uyên, giai đoạn 2019 - 2024. (Ảnh: T.T)

Thông qua phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Tân Uyên đã giúp địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các cuộc diễn tập, luyện tập đều đạt giỏi và xuất sắc, an toàn tuyệt đối. Tiêu biểu là tham mưu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023 và các cuộc diễn tập chiến đấu cấp xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ và diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn.

Năm 2019, 2023, lực lượng vũ trang huyện Tân Uyên được Bộ Tư lệnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; UBND tỉnh Lai Châu và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Ngoài ra, có 101 lượt tập thể được tặng danh hiệu bằng khen, giấy khen, đơn vị tiên tiến, 266 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, bằng khen, giấy khen, chiến sỹ tiên tiến...

Lai Châu: Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện Tân Uyên phát triển toàn diện, đúng hướng- Ảnh 2.

Giai đoạn 2024 - 2029, lực lượng vũ trang huyện xác định 5 mục tiêu trọng tâm. (Ảnh: T.T)

Giai đoạn 2024 - 2029, lực lượng vũ trang huyện xác định 5 mục tiêu trong phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện tốt các nhóm chỉ tiêu về: Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thi đua thực hiện tốt các khâu đột phá; thực hiện tốt hoạt động thi đua trọng điểm…

Lực lượng vũ trang huyện Tân Uyên xác định 5 mục tiêu trong phòng trào thi đua quyết thắng

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Tân Uyên khẳng định: Đại hội thi đua quyết thắng là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng vũ trang huyện. Để phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Uyên cần tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tốt tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác m thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện.

Lai Châu: Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện Tân Uyên phát triển toàn diện, đúng hướng- Ảnh 3.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024, được UBND huyện tặng giấy khen. (Ảnh: T.T)

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của quân đội và của địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua quyết thắng và đổi mới việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên tặng giấy khen cho 16 tập thể, 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024.

PV Tây Bắc