dd/mm/yyyy

Xã thân thuộc

Thân Thuộc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân

Thời gian qua, xã Thân Thuộc (huyện Tân Uyên, Lai Châu) triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng.


Giải pháp nâng cao thu nhập cho bà con ở xã vùng cao Lai Châu

Trồng cây ăn quả, nuôi gia súc tập trung, có chuồng trại... nông dân xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, Lai Châu từng bước nâng cao thu nhập...


Xây dựng nông thôn mới xã vùng cao Lai Châu đổi thay vượt bậc

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, đời sống của bà con xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, Lai Châu từng bước được nâng cao.


Lên tỉnh nghèo Lai Châu nghe bà con nông dân kể chuyện làm nông thôn mới

Quyết tâm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh nghèo Lai Châu có nhiều đổi mới, đời sống của người dân được nâng cao.