dd/mm/yyyy

Nông dân sơn la phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Sơn La: Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân.


Sơn La: Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp

Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, từng bước chinh phục các thị trường khó tính, nâng cao thu nhập cho nông dân.


Hội Nông dân hợp tác với VNPT Sơn La, ngân Hàng TMCP Quân Đội

Ngày 26/4, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VNPT Sơn La và Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sơn La.


Tạo bước đột phá để nông nghiệp Sơn La phát triển bền vững

Sơn La tập chung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản...


Sơn La: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững

Sơn La đang từng bước chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, mang tính liên kết cao hơn, mang lại thu nhập cao hơn cho người nông dân.


Thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người nông dân vùng cao

Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã từng bước giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng các tiến bộ KHKT vào canh tác nông nghiệp, nâng cao thu nhập.


Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Giai đoạn 2021-2022 giá trị sản xuất công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La tăng trung bình 11.6%/năm (vượt mục tiêu là 9,5% /năm)...


Hiệu quả từ mô hình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tại Mộc Châu

Nhận được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Mộc Châu (Sơn La) đã xây dựng được mô hình nông nghiệp công nghệ cao...


Sơn La: Ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất

Nông dân Sơn La triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm...