dd/mm/yyyy

Lường Trung Hiếu

Huyện biên giới tích cực chuẩn bị Đại hội Nông dân

Ngày 9/6, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị duyệt hồ sơ Đại hội Nông dân huyện Sông Ma, tỉnh Sơn La.


Sơn La: Đưa ra phương án tiêu thụ, xuất khẩu nông sản năm 2023

Với trên 84.000 ha cây ăn quả, bước vào vụ thu hoạch này, tỉnh Sơn La đã đưa ra nhiều giải pháp tiêu thụ, xuất khẩu nông sản năm 2023 hiệu quả.


Sơn La: Thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân

Ngày 14/4, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2023 và hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Nông dân Sơn La góp sức xây dựng nông thôn mới

Các cấp Hội Nông dân Sơn La tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế, góp ngày công chung sức xây dựng nông thôn mới.


Nông dân Sơn La đồng lòng, góp sức xây dựng NTM

Nông dân Sơn La không chỉ góp phần tạo nên những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp mà còn tích cực, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.


Hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm

Hội Nông dân Sơn La triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp hội viên xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm nông dân.


"Cầu nối" đưa nguồn vốn ưu đãi đến nông dân

Phát huy vai trò cầu nối, nhận ủy thác vốn vay, Hội Nông dân Sơn La đã góp phần giúp đời sống kinh tế hội viên nông dân ngày càng nâng lên.


Sơn La: Nâng cao quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương, tập huấn nghiệp vụ hoạt động Quỹ HTND và uỷ thác vay vốn các Ngân hàng năm 2022.


Khi nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác

Hội Nông dân Sơn La triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.


Phát huy vai trò vị thế của Hội Nông dân ở Sơn La

Công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Sơn La được đánh giá là phát triển toàn diện, vững chắc, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội đối với giai cấp nông dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.