dd/mm/yyyy

Lường Trung Hiếu

Nông dân Sơn La góp sức xây dựng nông thôn mới

Các cấp Hội Nông dân Sơn La tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế, góp ngày công chung sức xây dựng nông thôn mới.


Nông dân Sơn La đồng lòng, góp sức xây dựng NTM

Nông dân Sơn La không chỉ góp phần tạo nên những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp mà còn tích cực, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.


Hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm

Hội Nông dân Sơn La triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp hội viên xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm nông dân.


"Cầu nối" đưa nguồn vốn ưu đãi đến nông dân

Phát huy vai trò cầu nối, nhận ủy thác vốn vay, Hội Nông dân Sơn La đã góp phần giúp đời sống kinh tế hội viên nông dân ngày càng nâng lên.


Sơn La: Nâng cao quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương, tập huấn nghiệp vụ hoạt động Quỹ HTND và uỷ thác vay vốn các Ngân hàng năm 2022.


Khi nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác

Hội Nông dân Sơn La triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.


Phát huy vai trò vị thế của Hội Nông dân ở Sơn La

Công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Sơn La được đánh giá là phát triển toàn diện, vững chắc, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội đối với giai cấp nông dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Đồng hành cùng hội viên nông dân phát triển kinh tế

Hỗ trợ vốn, cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt... là những việc làm thường xuyên của Hội Nông dân tỉnh sơn La giúp hội viên vươn lên làm giàu.


Quỹ hỗ trợ nông dân giúp hội viên nông dân vùng cao no ấm

Hỗ trợ về vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tìm hướng tiêu thụ nông sản... đó là những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội Nông dân tỉnh Sơn La giúp hội viên vươn lên làm giàu.


Sơn La có tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Chiều ngày 5/10, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội nghị đã bầu chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.