dd/mm/yyyy

HĐND tỉnh Sơn La

Sơn La: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 13.805 tỷ đồng

Ngày 19/7, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ bảy. Các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, chủ tọa Kỳ họp.


Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV

Ngày 02/6, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều nội dung quan trọng được thông qua.


Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV - Nhiều nội dung rất quan trọng

Ngày 18/4, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một.


Sơn La: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023

Chiều 16/02/2023, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.


10 nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Sơn La

Sáng nay (10/1), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 10.