dd/mm/yyyy

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV

Ngày 02/6, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Kỳ họp đã thông qua nhiều Nghị quyết

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV  - Ảnh 1.

HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12. Ảnh: Nguyễn Vinh

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cho biết: Với tinh thần liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và với phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành để khẩn trương đẩy nhanh triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV  - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Vinh

Tại Kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc thông qua báo cáo thẩm tra các Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách, Dân tộc trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12. Đại diện UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; Báo cáo bổ sung một số nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV  - Ảnh 3.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV  - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV. Ảnh: Nguyễn Vinh

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết quan trọng, với sự đồng thuận của 100% các đại biểu HĐND tỉnh tham dự. Các Nghị quyết được thông qua tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề dân sinh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2026. 10 dự thảo Nghị quyết liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực với những nhóm Nghị quyết, gồm: 3 Nghị quyết về đầu tư công, 5 Nghị quyết về lĩnh vực quản lý đất đai và 2 Nghị quyết về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV  - Ảnh 5.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV  - Ảnh 6.

Các đại biểu, biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: Nguyễn Vinh

Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các Nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh; chủ động xây dựng, sớm hoàn thiện các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bảo đảm thời gian, chất lượng và gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết để các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra theo quy định; Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tổ chức phản biện đối với các dự thảo nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh.

Cũng tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND; tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch.


Nguyễn Vinh