dd/mm/yyyy

10 nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Sơn La

Sáng nay (10/1), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 10.

Clip: HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 10.


Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp lần thứ 10, HĐND tỉnh Sơn La

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đại biểu HĐND và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

10 nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Sơn La - Ảnh 2.

HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 10. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng cho biết: Thực hiện chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương là "Không để ách tắc ở bất cứ khâu nào, đoạn nào trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ", để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cả trước mắt và lâu dài; tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 10 dự thảo Nghị quyết để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ đầu năm 2023.  

10 nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Sơn La - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 10. Ảnh: Tuệ Linh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, tiếp thu, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh nêu ra, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

10 nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Sơn La - Ảnh 4.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La - ông Nguyễn Thái Hưng phát biểu tại kì họp. Ảnh: Tuệ Linh

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận, xem xét và nhất trí thông qua 10 dự thảo nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La dự kiến sử dụng vốn vay AFD; Thông qua chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Pàn bảo vệ Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh; Bãi bỏ danh mục dịch vụ công lĩnh vực đường bộ quy định tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh.

10 nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Sơn La - Ảnh 5.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng- Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La trình kỳ họp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tuệ Linh.

Thông qua chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu; Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh"; Phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022; Chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên là rừng phòng hộ và rừng sản xuất sang mục đích khác.

Phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 tại Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2023; Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh.

10 nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Sơn La - Ảnh 6.

Các đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng nhấn mạnh: Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng để các ngành, địa phương kịp thời triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo để kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được quyết nghị tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết để các Nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống.

Tuệ Linh