dd/mm/yyyy

bản NTM kiểu mẫu

Diện mạo mới của bản NTM kiểu mẫu trên rẻo cao

Bản Nghĩa Hưng (Mường Cơi, Phù Yên, Sơn La) về đích NTM kiểu mẫu như khoác lên mình tấm áo mới


Phù Yên (Sơn La): Bản vùng cao đón nhận bằng NTM kiểu mẫu

Ngày 05/4/2023, xã Mường Cơi (Phù Yên, Sơn La) đã tổ chức Lễ công bố bản Nghĩa Hưng đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2023


Nông thôn mới Sơn La: Bản Hùn đồng lòng xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu

Được chọn là điểm xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu, Bản Hùn, xã Chiềng Cọ (TP Sơn La, Sơn La) đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu thành bản nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2023.


Nghĩa Hưng nỗ lực cán đích bản nông thôn mới kiểu mẫu

Nghĩa Hưng là bản đầu tiên của xã Mường Cơi, huyện Phù Yên (Sơn La) được Đảng ủy, UBND xã lựa chọn làm điểm triển khai xây dựng bản NTM kiểu mẫu để nhân rộng. Hiện, bản Nghĩa Hưng cơ bản đã đạt 11/12 tiêu chí và đang nỗ lực hoàn thành tiêu chí còn lại, quyết tâm đạt chuẩn bản NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021.