dd/mm/yyyy

Xây dựng xã hội học tập

Sơn La: Hiệu quả Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới”

Chiều nay (29/10), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” giai đoạn 2018 - 2025.


Xây dựng xã hội học tập, không để nông dân bị “bỏ lại” phía sau

Chiều 6.5, tại Hà Nội, T.Ư Hội NDVN và Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2019 – 2023.