dd/mm/yyyy

Sơn la phát triển sản phậm ocop

Sản phẩm OCOP Sơn La khẳng định thương hiệu, chất lượng chinh phục được thị trường

Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La đã khẳng định thương hiệu, chất lượng, chinh phục được thị trường trong nước và vươn ra thế giới.


Sơn La: Phấn đấu có 50 sản phẩm OCOP xuất khẩu ra nước ngoài

Ngày 21/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức Hội thảo xin ý kiến vào Đề án “Phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030".


Sơn La: Phấn đấu có 280 sản phẩm OCOP

Ngày 21/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức Hội thảo xin ý kiến về Đề án "Phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030".


Nông dân vùng cao làm giàu từ sản phẩm OCOP

Với đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, huyện Mai Sơn (Sơn La) đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.


Sơn La: Khai trương điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP

Văn phòng xây dựng NTM tỉnh Sơn La đẩy mạnh quảng bá, trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP.


Nâng cao kiến thức phát triển sản phẩm OCOP cho nông dân ở Sơn La

Mới đây, các lớp tập huấn kiến thức về Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", sản phẩm OCOP năm 2023, đã được tổ chức rất thành công tại Sơn La. Thông qua những lớp tập huấn đó, nhiều kiến thức đã được phổ biến cho đến từng HTX, trang trại, và nhiều cá nhân nông dân ở vùng sâu, vùng xa của Sơn La.


Sơn La: Tập huấn Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" OCOP 2023

Ngày 6/4, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn kiến thức về Chương trình " Mỗi xã một sản phẩm" OCOP tỉnh Sơn La năm 2023.


Chương trình OCOP nguồn lực góp phần xây dựng NTM

Tại Sơn La Chương trình OCOP có sự lan tỏa mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả, trở thành giải pháp tích cực trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng NTM.


Nông dân Sơn La phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Nhiều nông dân Sơn La ứng dụng công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng thị trường, nâng cao thu nhập...