dd/mm/yyyy

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên

Nông thôn Tây Bắc: Xây dựng cơ quan không khói thuốc ở Sở NN&PTNT Điện Biên

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng "cơ quan không khói thuốc".