dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Xây dựng cơ quan không khói thuốc ở Sở NN&PTNT Điện Biên

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng "cơ quan không khói thuốc".

 Trong nhiều năm qua, bên cạnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, triển khai mô hình cơ quan không khói thuốc cũng là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua giữa các đơn vị thuộc Sở.

Đẩy mạnh tuyên truyền "cơ quan không khói thuốc"

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên đã lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá vào phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Nông thôn Tây Bắc: Xây dựng cơ quan không khói thuốc ở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên   - Ảnh 1.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên dán biển cấm hút thuốc tại các khu vực cán bộ, nhân viên dễ quan sát. Ảnh: Thu Hường.

Sở đã ban hành công văn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các hình thức tuyên truyền được lồng ghép vào các buổi hội nghị, giao ban hàng tháng của cơ quan, đơn vị, sinh hoạt của đảng ủy, chi bộ, đoàn thể và các buổi họp cán bộ chủ chốt.

Tại các đơn vị trực thuộc đều thực hiện treo biển báo cấm hút thuốc lá. Các cán bộ, công chức, viên chức được cung cấp những tài liệu, hình ảnh cần thiết, thông tin về tác hại trực tiếp của thuốc lá đối với sức khỏe người hút cũng như ảnh hưởng của khói thuốc lá đối với những người hút thuốc thụ động.

Qua đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng. Đồng thời, phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước thực hiện chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá, hướng dẫn nội dung các bước triển khai xây dựng mô hình nơi làm việc không thuốc lá.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ

Ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện cho biết: Hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã góp phần giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành nhận thức rõ tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe con người và môi trường sống.

Nông thôn Tây Bắc: Xây dựng cơ quan không khói thuốc ở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên   - Ảnh 3.

Ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Thu Hường.

Đồng thời, lãnh đạo sở nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan, đơn vị. Việc quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc được thực hiện khá nghiêm túc, tạo môi trường làm việc thoải mái, trong lành, đảm bảo nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Các đơn vị đều tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc. Sở thống nhất trong toàn ngành đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc làm một chỉ tiêu thi đua, xét công nhận đơn vị văn hóa.

Nông thôn Tây Bắc: Xây dựng cơ quan không khói thuốc ở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên   - Ảnh 4.

Môi trường làm việc thoải mái, trong lành "không khói thuốc" tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thu Hường.

Theo bà Hà Thị Cương, Trưởng phòng Tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên: Nhờ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động cũng như áp dụng các giải pháp thích hợp, đơn vị đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Toàn ngành đã có nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bỏ hút thuốc lá. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thuộc sở triển khai những hoạt động thiết thực, đổi mới và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Bên cạnh đó, vận động mọi người trong gia đình hạn chế, tiến tới không sử dụng thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng.

Thu Hường