dd/mm/yyyy

Sản xuất nông nghiệp

Liên kết chuỗi giá trị giúp nông dân tăng vị thế đàm phán, cạnh tranh

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc liên kết trong sản xuất nông nghiệp sẽ giúp nông dân tăng khả năng tiếp cận với công nghệ và quy trình sản xuất, tăng vị thế đàm phán và khả năng cạnh tranh.


Hội Nông dân Phú Thọ phối hợp cung ứng gần 6.500 tấn phân bón trả chậm cho nông dân

Việc Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ phối hợp cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm đã giúp nông dân nghèo, thiếu vốn chủ động được nguồn phân bón chất lượng, đầu tư sản xuất hiệu quả hơn.


Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Khoa học công nghệ sẽ góp phần tạo dựng nền nông nghiệp chuẩn hóa

Ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), tiến bộ kỹ thuật đã góp phần mang lại nhiều đổi thay cho sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đề nghị cần tiếp tục ứng dụng KHCN, tạo dựng hình ảnh một nền nông nghiệp chuyên nghiệp, được chuẩn hóa quy trình...


Nâng cao hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Mộc Châu (Sơn La) tập trung triển khai chương trình "mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) gắn với chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp.


Đi đầu huy động 5.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới là huyện nào của Đồng Nai?

Huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) là địa phương tiên phong đi đầu về xây dựng nông thôn mới và đã huy động trên 5.500 tỷ đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới.


Xây dựng nông thôn mới nơi vùng cao Bắc Yên

Cán bộ và nhân dân huyện Bắc Yên (Sơn La) đã huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Xây dựng công trình phục vụ sản xuất trên đất trồng lúa: Quy định rõ tiêu chí để hạn chế xin - cho

Đó là một trong những góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Bộ NNPTNT tổng hợp trong báo cáo số 1657/BNN-BC-PC gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả đóng góp ý kiến của Bộ NNPTNT đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).


UBND tỉnh Nghệ An-Hội Nông dân tỉnh sơ kết công tác phối hợp: Hỗ trợ nông dân làm giàu từ nông nghiệp

Tại thành phố Vinh ngày 21/3, UBND tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã cùng tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp năm 2022. Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An là người chủ trì hội nghị.


TT-Huế: 4 cơ quan chung tay đổi mới, nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp

Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp năm 2023.


Thủ tướng quyết định mở rộng TP.Đà Lạt ra vùng phụ cận, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ

Trong quá trình mở rộng TP.Đà Lạt ra các vùng phụ cận như Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà sẽ chuyển dần các khu sản xuất nông nghiệp thuần túy, các khu sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp sang các khu sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch, dịch vụ...