dd/mm/yyyy

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản

Chàng thanh niên bỏ nghề công nhân về quê hương khởi nghiệp

Ở các huyện vùng cao của tỉnh Sơn La xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả do thanh niên làm chủ, tạo đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.