dd/mm/yyyy

Lường Trung Hiếu Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La

Nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm hỗ trợ nông dân

Chiều ngày 23/3, Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 454-KL/HNDTW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.


Nông dân Sơn La với chuyển đổi số

Hội Nông dân Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ.


Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh

Ngày 12/12, Chi hội Nông dân bản Hùn xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) đã tổ chức Đại hội Chi hội Nông dân lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Sơn La: Ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất

Nông dân Sơn La triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm...


Nông dân Sơn La phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Nhiều nông dân Sơn La ứng dụng công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng thị trường, nâng cao thu nhập...