dd/mm/yyyy

Nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm hỗ trợ nông dân

Chiều ngày 23/3, Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 454-KL/HNDTW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Clip: Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 454-KL/HNDTW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm hỗ trợ nông dân

Tại hội nghị, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 454-KL/HNDTW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm hỗ trợ nông dân. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh cùng lãnh đạo sở, ngành tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm hỗ trợ nông dân - Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Vinh

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn đã Báo cáo tóm tắt tình hình và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nông dân các tỉnh, thành phố. Hiện nay cả nước có 01 Trung tâm ở Trung ương hội và 51 Trung tâm ở các tỉnh, thành phố. Tính đến nay, Trung ương Hội Nông dân đã được Chính phủ bố trí vốn để đầu tư xây dựng và nâng cấp, bổ sung trang, thiết bị cho 37 Trung tâm cấp tỉnh, thành phố. Quy mô đầu tư và công năng hoạt động của các trung tâm cơ bản đáp ứng được việc hướng dẫn, đào tạo nghề nông nghiệp cho hội viên nông dân các tỉnh, thành phố mỗi đợt đạt khoảng 200-300 học viên trong cùng thời điểm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân yêu cầu Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu cho các Tỉnh uỷ, Thành uỷ các nội dung xây dựng tổ chức bộ máy và vị trí việc làm đảm bảo cho hoạt động của trung tâm. Xây dựng phương án tự chủ tài chính trình cấp uỷ, chính quyền địa phương phê duyệt, tiếp tục xây dựng phương án quản lý, sử dụng tài sản công để các Trung tâm hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm hỗ trợ nông dân - Ảnh 3.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Vinh

Tại điểm cầu Sơn La, đồng chí Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Sơn La nhất trí với Báo cáo của Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn - Trung ương Hội nông dân về tình hình và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nông dân các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Lường Trung Hiếu cho biết: Căn cứ vào Kết luận số 454-KL/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch, hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời, gắn với mục tiêu giải quyết, tạo việc làm cho học viên sau khoá học, theo đó, đã giới thiệu, tạo việc làm cho gần 600 học viên trong năm 2022. Phối hợp với các doanh nghiệp khảo sát mở 6 đại lý cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp tại 6 huyện; hỗ trợ tiêu thụ trên 200 tấn xoài cùng 7.000 tem mác, bao bì sản phẩm cho các HTX, tổ sản xuất trên địa bàn tỉnh…

Nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm hỗ trợ nông dân - Ảnh 4.

Đồng chí Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại điểm cầu Hội nông dân tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh

Bên cạnh đó, đồng chí Lường Trung Hiếu cũng Đề nghị một số vần đề như: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tổ chức lại Trung tâm Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh theo Điều 28, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lựa chọn 01 đơn vị hỗ trợ xây dựng điểm để các tỉnh nghiên cứu, học tập; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thống nhất với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và xã hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm hỗ trợ nông dân; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao cho 01 đơn vị chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hỗ trợ nông dân nông thôn Trung ương với Trung tâm Hỗ trợ nông dân các tỉnh, thành phố; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục thu hút, giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân về cung ứng vốn, giống, vật tư nông nghiệp trả chậm giúp hội viên nông dân.

Nguyễn Vinh