dd/mm/yyyy

Kiểm lâm Điện Biên

Nông thôn Tây Bắc: Mường Chà vào mùa nương rẫy, không để đất nương lấn chiếm đất rừng

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm chuẩn bị canh tác trên nương của người dân vùng cao huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. UBND huyện Mường Chà đã chỉ đạo các xã kiểm tra, không để người dân phá rừng làm nương rẫy. Địa phương nào để xảy ra tình trạng phá rừng làm nương, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm.


Lợi ích “kép” từ phát triển kinh tế rừng ở Điện Biên

Tỉnh Điện Biên có 954.000ha đất tự nhiên, trong đó diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp gần 695.000ha. Diện tích đất có rừng tính đến hết năm 2019 là 403.000ha, tỷ lệ che phủ rừng trên 42%. Với diện tích đất lâm nghiệp lớn, đó là điều kiện thuận lợi để người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên phát triển kinh tế từ rừng.