dd/mm/yyyy

Huyện Nậm Nhùn

Lai Châu: Nguy cơ mất an toàn trên những công trình xây dựng ở vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai

Lai Châu là địa phương thường chịu thiệt hại nặng bởi mưa lũ hàng năm. Mặc dù các địa phương đã chủ động đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Tuy nhiên do mùa mưa thường kéo dài, địa hình lại có độ dốc lớn nên để chủ động ứng phó cần có giải pháp căn cơ để giảm thiểu những thiệt hại do mưa lũ gây ra.


Lai Châu: Đẩy nhanh tiến độ thi công trụ sở xã Nậm Ban

Đến nay, công trình xây dựng trụ sở xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) đã vào giai đoạn thi công "nước rút"...


Huyện biên giới Nậm Nhùn chăm lo đời sống cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số

Cấp chính quyền huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó từng bước nâng cao đời sống cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy chương trình giảm nghèo bền vững...


Huyện Nậm Nhùn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình an sinh cho bà con dân tộc thiểu số

Thời gian qua, Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, nhằm phát huy tối đa nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


Xuất khẩu lao động giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu thoát nghèo

Xuất khẩu lao động là một trong nhiều giải pháp giúp người dân ở huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội tìm được việc làm ổn định, tăng thu nhập, qua đó góp phần đẩy nhanh chương trình giảm nghèo bền vững ở địa phương.


Xuất khẩu lao động, giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu thoát nghèo

Tăng cường tuyên tuyền để người dân đi xuất khẩu lao động đang là giải pháp hiệu quả, hướng đi đột phá trong công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững ở Nậm Nhùn, Lai Châu.


Lai Châu: Trao 900 bộ quần áo và bể nước sinh hoạt 75m3 cho bản vùng cao Huổi Chát ở huyện Nậm Nhùn

UBND xã Nậm Manh, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và "lớp D, niên khóa 1975 -1978" cựu học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong (tỉnh Nam Định) vừa trao 900 bộ quần áo đồng phục và bể nước sinh hoạt 75m3 cho bà con bản Huổi Chát, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu.


Cải thiện tầm vóc, nâng cao sức khỏe cho trẻ em vùng cao Lai Châu vẫn là bài toán khó

Cải thiện tầm vóc, nâng cao sức khỏe cho trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng dân số là mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước ta... huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu những năm qua đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là thế hệ trẻ...


Đây là cách huyện Nậm Nhùn xây dựng xã, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, huyện biên giới Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) xác định rõ: Xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách pháp luật Nhà nước.


Xây dựng xã, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật ở huyện biên giới Nậm Nhùn

Thời gian qua các cấp chính quyền huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận pháp luật ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM.