dd/mm/yyyy

Hỗ trợ nông sản

Hội Nông dân Sơn La hỗ trợ hàng trăm tấn nông sản cho các địa phương chống dịch

Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã quyên góp, ủng hộ hàng trăm tấn nông sản để hỗ trợ người dân các tỉnh, thành phố đang chịu nhiều khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.