dd/mm/yyyy

Góp công hiến đất

Mai Sơn xây dựng nông thôn mới ngày càng đổi thay

Thời gian qua, huyện Mai Sơn (Sơn La) không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho người dân, mà còn tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tuyên truyền, vận động bà con hưởng ứng, tham gia hiến đất, góp công XDNTM.