dd/mm/yyyy

Giáo dục tỉnh sơn la

Sơn La: Học sinh dừng đến trường, nhưng không dừng học

Vào lúc 20h, ngày 12/9, Lễ phát động chương trình “sóng và máy tính cho em” được tổ chức trực tuyến giữa Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và 1 điểm cầu ở Bộ GD&ĐT.