dd/mm/yyyy

Đường lưới điện

Công ty Điện lực Hoà Bình: Đẩy nhanh xây dựng lưới điện trung, hạ áp

Công ty Điện lực Hoà Bình đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư, xây dựng lưới điện trung, hạ áp theo đúng kế hoạch; đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của người dân.


Công ty Điện lực Hòa Bình: Chuyển đổi số trong thanh toán tiền điện

Thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tỷ lệ khách hàng sử dụng các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Qua đó giúp các khách hàng tiết kiệm thời gian đi lại, mà không phải lo lắng nộp tiền điện chậm và bị cắt điện.


Công ty Điện lực Hoà Bình: Nâng cao chất lượng cung ứng điện cho khách hàng

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện cho người dân trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công ty Điện lực tỉnh Hoà Bình đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện.


Công ty điện lực Hoà Bình: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nội bộ

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành công việc tại các đơn vị, phòng chuyên môn và công nhân, viên chức trong Công ty. Thời gian qua, Công ty điện lực Hoà Bình đã áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị nội bộ, theo dõi, giao dịch… hàng ngày.