dd/mm/yyyy

Công ty điện lực Hoà Bình: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nội bộ

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành công việc tại các đơn vị, phòng chuyên môn và công nhân, viên chức trong Công ty. Thời gian qua, Công ty điện lực Hoà Bình đã áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị nội bộ, theo dõi, giao dịch… hàng ngày.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị điều hành công việc

Trong lĩnh vực quản trị văn phòng bằng việc áp dụng Công nghệ thông tin vào quản trị nội bộ, Công ty điện lực Hoà Bình đã thực hiện số hoá chữ ký điện tử: 100% cán bộ, công nhân, nhân viên, lãnh đạo được cấp chữ ký số và được áp dụng trong các ứng dụng quản lý nội bộ. Thực hiện ký số 100% văn bản nội bộ, văn bản đi và được áp dụng trong các ứng dụng quản lý nội bộ, giao dịch nội bộ trong toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả trong công việc và cắt giảm chi phí giấy tờ trong các cuộc họp, nâng cao sự chuyên nghiệp trong thời đại số 4.0, Công ty điện lực Hoà Bình còn duy trì triển khai 100% các cuộc họp không sử dụng giấy tờ. Số hóa dữ liệu tổ chức hội nghị/hội thảo, các đơn vị thực hiện lưu trữ dữ liệu hồ sơ điện tử đạt 100%. Số hoá dữ liệu cơ sở vật chất, tài sản, phòng họp, trang thiết bị, công cụ dụng vụ văn phòng; các dịch vụ thuê ngoài như: Điện, nước, sửa chữa...

Công ty điện lực Hoà Bình: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nội bộ - Ảnh 1.

Để nâng cao hiệu quả công việc, Công ty điện lực đã ứng dụng công nghệ vào điều hành công việc tại các đơn vị. Ảnh: Hà Hoàng.

Cùng với đó, Công ty cũng thực hiện số hoá dữ liệu lịch công tác, lịch lãnh đạo, thành phần tham dự, tài liệu liên quan. Số hóa các chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được xây dựng trên hệ thống phần mềm và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ công tác điều hành EVN/EVNNPC.

Về lĩnh vực quản trị nhân sự (HRMS), Công ty điện lực Hoà Bình đã thao tác, cập nhật thường xuyên, kịp thời các dữ liệu thông tin của hồ sơ nhân sự khi có biến động. Công ty cũng quản lý, khai thác và sử dụng các dữ liệu trong hồ sơ nhân sự cho các công việc như: Báo cáo, lấy các dữ liệu phân tích dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty/Điện lực. Thực hiện ký số EVNCA các loại báo cáo hàng tháng/quý/năm trong hệ thống báo cáo lao động - thu nhập trên HRMS. Thực hiện cập nhật dữ liệu, tính toán tiền lương khối cơ quan Công ty theo công thức chung trên phân hệ PR từ đầu năm đến nay.

Công ty điện lực Hoà Bình: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nội bộ - Ảnh 2.

Các công nhân điện lực đang tu sửa và nâng cấp các thiết bị điện. Ảnh: Hà Hoàng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty điện lực Hoà Bình – Chi nhánh Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thông tin: Ngoài áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành công việc tại Công ty, chúng tôi còn thực hiện lập khóa học và cử cán bộ, công nhân viên tham gia đào tạo trên phần mềm HRMS. Tổ chức bồi huấn, triển khai thi nâng bậc, giữ bậc trên phần mềm Elearning. Thực hiện khởi tạo các đợt thi đua, cập nhật thành tích của các tập thể, cá nhân; trình khen thưởng và lập báo cáo các hoạt động thực thi văn hóa doanh nghiệp trên phần mềm HRMS.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã vận hành chính thức hệ thống phần mềm số hóa quy trình cho các quy trình thuộc lĩnh vực TCKT như: Quy trình cấp phát, quy trình thanh toán mua sắm, quy trình thanh xử lý tài sản, quy trình thanh toán tiền điện mặt trời mua ngoài. Quy trình giải ngân: Giải ngân tiền trả gốc lãi vay, danh mục hợp đồng vay ngân hàng; danh mục tài khoản ngân hàng, danh mục Công ty điện lực.

Công ty điện lực Hoà Bình: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nội bộ - Ảnh 3.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành công việc tại các đơn vị, phòng chuyên môn và công nhân, viên chức trong Công ty. Thời gian qua, Công ty điện lực Hoà Bình đã áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị nội bộ, theo dõi, giao dịch… hàng ngày. Ảnh: Hà Hoàng.

Công ty điện lực làm tốt công tác an sinh - xã hội

Bên cạnh những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ điện, Công ty điện lực Hòa Bình còn chú trọng thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, góp phần động viên, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong quá trình xây dựng và phát triển, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, Công ty điện lực Hòa Bình luôn xác định công tác an sinh xã hội là trách nhiệm của ngành đối với cộng đồng, nhất là đối với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Từ đầu năm đến nay, cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty điện lực Hoà Bình đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các chương trình, các quỹ do địa phương và ngành dọc vận động với tổng số tiền trên 563 triệu đồng. Trong đó, đóng góp trên 282 triệu đồng ủng hộ Quỹ đền ơn - đáp nghĩa; gần 70 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, trên 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và một số quỹ từ thiện khác. Cùng với những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng cung ứng điện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Công ty điện lực Hòa Bình đã có nhiều việc làm thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp trong đảm bảo an sinh xã hội.

Hà Hoàng