dd/mm/yyyy

Đồng vốn Agribank tiếp sức

Đồng vốn Agribank tiếp sức cho nông dân Bắc Yên làm giàu

Những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Yên (Agribank Bắc Yên), tỉnh Sơn La đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp trong việc cung ứng kịp thời đồng vốn cho người nông dân. Nhờ đó, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Bắc Yên đã có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, vươn lên làm giàu.