dd/mm/yyyy

Đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Nam: Đưa hàng trăm sản phẩm nhà nông miền núi đến với người tiêu dùng

Ngày hội sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29/9 đến ngày 1/10 với quy mô trên 80 gian hàng của gần 100 doanh nghiệp, cơ sở làng nghề, chủ thể OCOP, hợp tác xã, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm khởi nghiệp…


Hà Giang bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch

Nằm ở vùng cao biên giới cực bắc của Tổ quốc, Hà Giang hiện có khoảng 19 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán riêng, tạo nên bản sắc vùng miền độc đáo, phong phú.


Một số vấn đề đặt ra trong việc bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số trong điều kiện hiện nay

Trải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán trong chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc, đó là xây dựng khối đoàn kết, bình đẳng giữa cộng đồng các dân tộc, phát triển toàn diện về kinh tế - chính trị - xã hội nhằm bảo đảm các quyền của đồng bào dân tộc thiểu số trên mọi mặt.


Những khó khăn, thách thức trong đảm bảo quyền an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới

ASXH luôn là một chủ trương, nhiệm vụ lớn mỗi nhà nước, mỗi quốc gia, dân tộc, nhất là của các đảng cầm quyền, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định CT-XH, sự phát triển bền vững của đất nước với tư cách vừa là mục tiêu, vừa là động lực.


Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống các DTTS rất ít người khu vực miền núi phía Bắc

Những năm gần đây, du lịch Việt Nam nói chung và du lịch khu vực miền núi phía Bắc nói riêng đã có sự phát triển rất ấn tượng, trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực và thế giới.


Hà Giang nỗ lực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 được đánh giá là chương trình tổng lực giúp thay đổi bộ mặt và nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào DTTS&MN. Hiện nay, các cấp, ngành, chính quyền địa phương của tỉnh Hà Giang đang nỗ lực triển khai thực hiện.


Việt Nam đảm bảo thúc đẩy quyền của đồng bào dân tộc thiểu số

Việt Nam với vai trò là một thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đã cam kết thực hiện một cách nghiêm túc Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD). Đồng thời, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai nhiều chính sách và biện pháp nhằm bảo đảm và thúc đẩy quyền của đồng bào dân tộc thiểu số.


Tham gia bán tín chỉ carbon từ 296.927ha rừng, tỉnh Bình Thuận sẽ có thêm nguồn thu lớn

Theo Thỏa thuận mua bán giảm phát thải từ rừng vùng Tây Nguyên và Nam Trung bộ (ERPA) trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp Emergent - Tổ chức điều phối của Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp (Liên minh LEAF), sẽ có 11 tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ được hưởng lợi.


Thừa Thiên Huế: A Lưới đặt mục tiêu ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia vào cuối năm 2023

Huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia và và đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 12,01%.


Hàng trăm sản phẩm “hội tụ” tại ngày hội quảng bá các sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam

Ngày hội nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế xã hội, đầu tư thương mại và du lịch của các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Nam với quy mô trên 80 gian hàng của hơn 30 doanh nghiệp, cơ sở làng nghề, chủ thể OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm khởi nghiệp...