dd/mm/yyyy

Cấp cccd gắn chíp

Vượt khó trong cao điểm cấp CCCD cho người dân vùng sâu Sơn La

Trong giai đoạn nước rút thực hiện đợt cao điểm triển khai giải pháp hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú, cán bộ chiến sỹ công an huyện Mai Sơn (Sơn La) vẫn không quản ngại khó khăn, vất vả, băng rừng, vượt suối để cấp CCCD cho nhân dân ở những bản làng xa xôi nhất.


Sơn La: Ngày, đêm hoàn thành chỉ tiêu Luật Cư trú

Công an Sơn La, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, triển khai có hiệu quả đợt cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành các chỉ tiêu Luật Cư trú.


Công an Sơn La: " Chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm cấp CCCD"

Công an huyện Mường La (Sơn La) đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vượt khó khăn, quyết tâm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm cấp CCCD cho người dân


Sơn La: Ngày đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới

Từ ngày 1/7/2022, theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới.


Từ 1/7, làm CCCD gắn chip không phải điền Tờ khai

Từ 1/7, người dân làm CCCD gắn chip không phải điền Tờ khai theo quy định tại Thông tư 59/2021/TT-BCA.