dd/mm/yyyy
  • Trang chủ
  • xây dựng tổ chức Hội nông dân vững mạnh

xây dựng tổ chức Hội nông dân vững mạnh

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình: Điểm tựa vững chắc cho hội viên, nông dân

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đang triển khai nhiều giải pháp củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên, nông dân.