dd/mm/yyyy

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình: Điểm tựa vững chắc cho hội viên, nông dân

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đang triển khai nhiều giải pháp củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên, nông dân.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh

Những năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Hòa Bình đã phát triển toàn diện, vững chắc, trở thành nơi gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của hơn 100 nghìn hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh. Để trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên, nông dân, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình xác định phải tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày một vững mạnh hơn, bởi tổ chức Hội vững mạnh thì mới đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của hội và phong trào nông dân đạt kết quả cao.

Cụ thể hóa mục tiêu này, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân được các cấp Hội Nông dân tỉnh triển khai với nhiều nội dung, phương pháp và hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến hội viên, nông dân. Kết quả, năm 2022, các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Hội cấp trên cho hội viên, nông dân được 3.480 buổi và kết hợp lồng ghép với sinh hoạt tại các thôn, bản để phổ biến cho 263.636 lượt hội viên tham gia; phối hợp tổ chức 547 buổi tuyên truyền về pháp luật cho 43.149 lượt hội viên; trợ giúp pháp lý cho 6.213 lượt hội viên, nông dân.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình: Điểm tựa vững chắc cho hội viên, nông dân - Ảnh 1.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội Nông dân các cấp luôn được Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình quan tâm, chú trọng. (Ảnh: HND tỉnh Hòa Bình)

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng được các cấp Hội chú trọng, năm vừa qua, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức 18 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho gần 1.200 cán bộ cơ sở; cử 184 cán bộ đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ, qua đó, năng lực của cán bộ Hội ngày một nâng cao. 

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, Hội Nông dân các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, lấy lợi ích thiết thực, chính đáng và hợp pháp của nông dân để tập hợp nông dân vào tổ chức hội. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại, trao đổi với hội viên, nông dân nhằm nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của hội viên, nông dân để đề xuất kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền. Qua đó, gây dựng uy tín, niềm tin đối với hội viên, nông dân.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng hội, ngoài việc quan tâm, kiện toàn các chức danh, hội cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hoạt động của tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, không chỉ đánh giá chính xác thực trạng tổ chức, giữ vững kỷ cương, nguyên tắc của hội mà còn phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để tham mưu, nhân rộng.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình từng bước nâng cao chất lượng hội viên

Trong năm 2022, Hội Nông dân các cấp đã kết nạp mới được 1.337 hội viên (đạt 111,4% chỉ tiêu giao), nâng tổng số hội viên hiện nay là 130.218 hội viên. Trong kế hoạch rà soát thực trạng tổ chức hội và hội viên từ cơ sở; công tác quản lý hội viên nông dân, Hội Nông dân các cấp đã kiên quyết cho ra khỏi Hội những hội viên không gắn bó, tham gia phong trào, hoạt động hội hời hợt, qua đó, đảm bảo chất lượng hội viên và sinh hoạt của tổ chức hội.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình: Điểm tựa vững chắc cho hội viên, nông dân - Ảnh 2.

Các lớp đào tạo nghề do Hội nông dân tỉnh Hòa Bình tổ chức giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức, kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho cây trồng, vật nuôi. (Ảnh: HND tỉnh Hòa Bình)

Song song với việc rà soát, các cấp Hội tiếp tục làm tốt hoạt động bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; khuyến khích, hướng dẫn hội viên, nông dân thành lập các mô hình kinh tế tập thể Hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp về trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ và du lịch để phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nông dân. Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh có 151 cơ sở hội, 1.469 chi hội, 2.441 tổ hội; có 522 chi hội có Báo Nông Thôn Ngày Nay. Hội Nông dân các cấp đã giới thiệu 266 hội viên, nông dân ưu tú, kết nạp được 196 đảng viên là hội viên, nông dân, nâng tổng số hội viên, nông dân là Đảng viên là 16.608 người.

Bên cạnh đó, các cấp Hội duy trì và mở rộng các hình thức dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, như: Vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tiếp cận thị trường và hội nhập, tổ chức dạy nghề... Qua đó, phấn đấu xây dựng lực lượng lao động nông thôn có tác phong công nghiệp, kỹ năng chuyên nghiệp. Đồng thời, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các mô hình điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo, chỉnh trang nhà ở, ao, vườn, khích lệ hội viên, nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình: Điểm tựa vững chắc cho hội viên, nông dân - Ảnh 3.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, năm 2022, khu vực I tại tỉnh Lai Châu đã khơi dậy tiềm năng và phát huy năng lực tư duy sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: HND tỉnh Hòa Bình)

Với việc xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; vai trò của Hội Nông dân tỉnh cũng được đặt lên một tầm cao mới, xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho hội viên, nông dân trong toàn tỉnh.

Phạm Hoài - Tuệ Linh