dd/mm/yyyy

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Quỹ hỗ trợ nông dân đạt hơn 40 tỷ

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đạt hơn 40 tỷ đồng; tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Hội nông dân tỉnh Hoà Bình chăm lo phát triển Quỹ Hội

Để phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, trong quý I/2022 từ nguồn ngân sách tỉnh cấp và nguồn vận động từ các cấp Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình, tổng nguồn quỹ đạt hơn 40 tỷ đồng. Các cấp Hội tín chấp nguồn ủy thác các ngân hàng cho hội viên, đến nay mức dư nợ đạt trên 3.517,795 tỷ đồng.

Trong quý I, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã giải ngân cho 194 dự án vay vốn với 1.323 hộ vay. Tính đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân đã cho 5.375 lượt hộ được vay vốn. Song song với quản lý tốt nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp Hội tiếp tục tín chấp nguồn ủy thác 3 ngân hàng cho hội viên vay, tổng dư nợ hiện đạt trên 3.551 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng chính sách xã hội tín chấp trên 855,5 tỷ đồng, thông qua 694 tổ tiết kiện và vay vốn, cho 25.905 hộ vay. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tín chấp trên 2.624 tỷ đồng, thông qua 972 tổ, cho trên 33.300 hộ vay; ngân hàng Bưu điện Liên Việt tín chấp trên 71 tỷ đồng, cho 1.119 hộ vay.

Hội Nông dân Hoà Bình: Phát triển quỹ hỗ trợ nông dân đạt hơn 40 tỷ đồng - Ảnh 1.

Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều nông dân có nguồn vốn phát triển chăn nuôi trâu vỗ béo tại huyện Tân Lạc. Ảnh: Hà Hoàng.

Đánh giá hiệu quả của các dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân, ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình cho hay, quỹ hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả vốn vay, phát triển sản xuất ở các lĩnh vực, gồm: Chăn nuôi, thủy sản, rau màu và cây ăn trái, trồng rau sạch kết hợp du lịch sinh thái, dịch vụ, đa canh, nhà lưới. Từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều dự án đã xây dựng được các mô hình tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, chuyển từ phương thức sản xuât nhỏ lẻ, manh mún sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất sản xuất. Từ đó, góp phân xây dựng mô hình hợp tác sản xuất trong hội viên nông dân thấy được hiệu quả của liên kết, chuyển đổi mô hình sản xuất và tạo niềm tin cho cán bộ, hội viên nông dân, thu hút nhiều hội viên tham gia.

Hội Nông dân Hoà Bình: Phát triển quỹ hỗ trợ nông dân đạt hơn 40 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trong quý I, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã giải ngân cho 194 dự án vay vốn với 1.323 hộ vay.

Sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ Nông dân

"Định kỳ hàng tháng các tổ vay vốn dự án duy trì sinh hoạt tổ, nội dung sinh hoạt phong phú, với sự tham gia của Ban quản lý dự án và hộ vay để trao đổi, học tập, truyền đạt các kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống, tìm đầu ra cho sản phẩm... Chúng tôi lấy lợi ích kinh tế làm động lực, để tập hợp đông đảo nông dân vào Hội. Đồng thời, chúng tôi coi trọng phương châm vận động đi đôi với hỗ trợ nông dân, góp phần xây dựng tố chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh", ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình nhận định.

Hội Nông dân Hoà Bình: Phát triển quỹ hỗ trợ nông dân đạt hơn 40 tỷ đồng - Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đạt hơn 40 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất và làm giàu.

Thực tế cho thấy nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Hoà Bình không chỉ giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, mà còn giúp thay đổi phương thức canh tác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Định hướng trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của quỹ hỗ trợ nông dân. Xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và xây dựng dự án mới, phù hợp tình hình thực tế địa phương; quan tâm huy động các nguồn lực nhằm tăng cường nguồn quỹ, giúp thêm nhiều hội viên khó khăn được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.

Hiệu quả của nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Giải quyết việc làm, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Hà Hoàng