dd/mm/yyyy

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Thân Thuộc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân

Thời gian qua, xã Thân Thuộc (huyện Tân Uyên, Lai Châu) triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng.


Công an Sơn La: Đưa pháp luật đến vào cuộc sống vùng biên giới Tân Xuân

Công an Sơn La tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật người dân vùng biên giới Tân Xuân.