dd/mm/yyyy

Trung tâm hỗ trợ hội nông dân tỉnh hoà bình

Trung tâm Hỗ trợ nông dân Hoà Bình: Ký kết phối hợp xây dựng “nhà mái ấm nông dân” với App MB Bank

Hôm nay 18/10, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Hòa Bình đã ký kết phối hợp góp sức xây dựng “nhà mái ấm nông dân” với ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Tây Hà Nội App MB Bank.