dd/mm/yyyy

Trứng cá hồi Na Uy

Khách Việt sành ăn giúp Na Uy tiêu thụ hàng nghìn tấn hải sản cao cấp

Ước tính chỉ riêng mặt hàng cá trứng Na Uy, thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 4.000-5.000 tấn trong năm 2022.