dd/mm/yyyy

Tổng kết năm học 2021-2022

Bắc Yên: Triển khai nhiệm vụ năm học mới

Huyện Bắc Yên (Sơn La) vừa tổng kết năm học 2021 – 2022, tuyên dương vinh danh giáo viên, học sinh xuất sắc; triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.


Sơn La: Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Sáng nay (12/8), Bộ giáo dục và đào tạo đã tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 với 64 điểm cầu trên cả nước.