dd/mm/yyyy

Tổ Liên gia an toàn PCCC

Hà Nội hoàn thành công tác điều tra cơ bản về xây dựng mô hình toàn dân tham gia PCCC

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1157 về việc tiếp tục triển khai Kế hoạch số 53, ngày 16/2/2023, của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH cho cộng đồng trên địa bàn.


"Tổ liên gia an toàn PCCC" tại xã vùng cao

Mô hình "tổ liên gia an toàn PCCC" được triển khai tại xã vùng cao Sơn La nhằm phát huy tính chủ động, lấy người dân làm trung tâm thực hiện công tác PCCC tại chỗ.


Sơn La: Phát huy hiệu quả "Tổ liên gia an toàn PCCC"

Sơn La triển khai thí điểm và đi vào hoạt động có hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Đây là mô hình mới, nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy tại chỗ.


Hiệu quả từ "Tổ liên gia an toàn PCCC"

Nhiều "Tổ liên gia an toàn PCCC" tại cơ sở ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đi vào hoạt động. Mô hình này đã nhanh chóng phát huy được phương châm "4 tại chỗ".