dd/mm/yyyy

Tỉnh ủy Lai Châu

Lai Châu thực hiện đạt và vượt 22 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Ngày 24/8, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Ông Vũ Mạnh Hà được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Ủy Lai Châu

Ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo Quyết định số 858-QĐNS/TW ngày 18/5/2023.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

Sáng 12/11, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Lai Châu.


Lai Châu: Loạt sản phẩm Văn phòng Tỉnh ủy mua sắm đang bị đắt hơn giá thị trường vài tỷ đồng?

Trong gói thầu mua sắm do Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu làm chủ đầu tư, các sản phẩm có dấu hiệu bị “thổi” giá cao gấp nhiều lần so với thị trường.


Lai Châu: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện chương trình MTQG

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu vừa thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.