dd/mm/yyyy

Thanh niên xứ Mường

Hòa Bình: Tiễn hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ

Hôm nay (6/2), 1.745 thanh niên ưu tú của tỉnh Hòa Bình đã lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.