dd/mm/yyyy

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung

Lai Châu chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung

Thành phố Lai Châu đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: Lúa, chè, cây ăn quả… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân


Hưởng lợi từ nghị quyết 07, nông dân Tân Uyên mạnh dạn tăng đàn đại gia súc, nuôi ong lấy mật

Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Lai Châu đã và đang đi vào cuộc sống của người dân huyện Tân Uyên (Lai Châu). Được hưởng lợi từ nghị quyết, nhiều hộ dân ở Tân Uyên đã mạnh dạn phát triển kinh tế, làm giàu từ chăn nuôi đại gia súc, nuôi ong mật.