dd/mm/yyyy

nông dân sơn la

Sơn La: Nâng cao kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ hội, chi hội nông dân

Ngày 15/7, tại thành phố Sơn La, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ hội, chi hội.


Xuống phố huyện nghe "Bác sĩ nông học" bầy cách làm giàu từ nông nghiệp

Chương trình "Bác sĩ nông học" kết nối giữa nhà khoa học, chuyên gia với hội viên nông dân, quá đó giúp hội viên nông dân năm bắt và áp dụng các tiến bộ khoa học tiến bộ khoa học vào canh tác nông nghiệp.


Chương trình "Bác sĩ nông học": Giúp nông dân nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp

''Bác sĩ nông học'', chương trình đối thoại giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông, giúp nông dân được giao lưu, học tập, trao đổi thông tin, kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống.


Sức lan tỏa từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Từ phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", nhiều hộ hội viên nông dân ở Sơn La đã vươn lên; trở thành những hộ khá, hộ giàu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Đẩy mạnh hỗ trợ vốn, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế bền vững

Các cấp Hội nông dân Sơn La đã tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân tiếp cận vốn vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế. Hiệu quả từ các nguồn vốn vay đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi.


Nông dân Sơn La đóng góp trên 52.800 ngày công xây dựng nông thôn mới

Các cấp Hội Nông dân Sơn La đã tích cực vận động hội viên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.


Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho hội viên

Hội Nông dân tỉnh Sơn La chú trọng, tập trung tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho hội viên, qua đó giúp hội viên nông dân trên địa bàn yên tâm lao động, sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao.


Nhiều hoạt động phối hợp giữa HND Sơn La và HND Hưng Yên

Ngày 5/7, tại tỉnh Sơn La, Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội và sơ kết Chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm 2024.


Nông dân Sơn La thi đua phát triển kinh tế, góp sức xây dựng nông thôn mới

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, đóng góp vật chất, ngày công chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Sơn La: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản nhằm tạo ra hàng hóa chất lượng, giá trị kinh tế cao.